Omalla kielellä ja oman kulttuurin keinoin

Jo toistakymmentä vuotta sitten mieleeni tuli pyytää Jumalalta itselleni Raamatusta yhtä jaetta, joka kuvastaisi sitä elämäntehtävää, jonka Hän tahtoo minun toteuttavan. Silloin sain vastauksena rukoukseeni jakeen 2. Tim. 2:2: ”Kaikki, mitä olet minulta kuullut monien todistajien läsnäollessa, usko luotettaville ihmisille, jotka kykenevät myös opettamaan toisia.” Toinen samansuuntainen jae on Ef. 4:12: ”Varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.” Ajatus innosti. Juuri niin minä tahtoisin elää.

Kuitenkin kului vuosia, ennen kuin aloin nähdä mahdollisuuksia toteuttaa tätä Paavalin kehotusta muutenkin kuin satunnaisissa kohtaamisissa ja ystävyyssuhteissa. Yhdeksi käytännölliseksi työvälineeksi olen nyt saanut Kertomus riittää -työmuodon (Simply the Story, STS). Sen kautta saan valmentaa ihmisiä opettelemaan ja jakamaan Raamatun kertomuksia omilla kielillään tapaamilleen ihmisille. Ja kun he ovat oppineet itse käyttämään menetelmää, he kykenevät myös opettamaan toisia. Näin työ ja sanoma voi levitä yhä laajemmalle, ja samalla Sana tulee lähelle.

Toiseksi työkaluksi olen saanut pohjoisten kansojen koulun. Mistä siinä on kyse? Sanoma tulee aina lähemmäs, kun se kuullaan omalla kielellä, omia kulttuurisia tapoja kunnioittaen. Kuka olisikaan parempi henkilö tuomaan sanoman pienille kansoille kuin itse heidän keskellään kasvanut ihminen, joka tuntee kielen ja ajattelutavat? Kuitenkin myös vähemmistökansojen edustajat usein kertovat sanomaa omilleen valtaväestön kielellä ja näkökulmasta, koska siten he ovat sen itse kuulleet ja ottaneet vastaan.

Tähän haasteeseen tarttuen eräät järjestöt ovat jo vuosien ajan yhteistyössä järjestäneet vähän saavutetuille kansoille koulutusta tavoitteenaan varustaa heitä työhön omien kansojensa parissa. Minä ihastuin tähän ideaan ja kouluun heti siitä kuultuani, ja kun uutta opiskelijaryhmää oltiin kokoamassa, tulin vähän itsellenikin huomaamatta imaistuksi keskelle järjestelyjä. Kaksi kertaa olemme jo kokoontuneet näiden ihmisten omissa seurakunnissa. Vielä on neljä kokoontumiskertaa jäljellä. Teidän rukoustenne ja tukenne avulla toteutuu juuri se, mistä Paavali Timoteusta ja Efeson seurakuntaa muistutti: luotettavat ihmiset varustetaan palvelutyöhön, opettamaan muitakin.

SE