Sementtisäkit kertoivat huolenpidosta

”Teman karavaaneissa tähyillään vettä…” (Job 6:19). Tämä oli raamatunkohta juuri sinä päivänä, kun meidän piti lopullisesti päättää, menemmekö Temaan seurakunnanistuttamistyöhön vai kenties jonnekin muualle Ghanan suurimpiin kaupunkeihin, joissa frafra-heimon jäsenet asuivat paremman elämän toivossa. Tämän raamatunjakeen ja edeltävien kokemusten jälkeen päätöksen tekeminen ei enää ollut vaikeata.

Olimme saaneet frafran kielen opiskelun halutulle tasolle ensimmäisen vuoden aikana, ja nyt alkaisi seuraava vaihe työssämme, seurakunnanistutus frafra-heimon parissa.

Ensin täytyi kysyä lupa Teman vaikutusvaltaiselta frafra-päälliköltä, joka oli muslimi. Neljätoista apulaispäällikköä ja johtajaa oli myös kutsuttu tapaamaan meitä ja kuulemaan aikeestamme perustaa seurakunta heidän väelleen.

Ihmeeksemme puheenvuoromme jälkeen nämä avainhenkilöt toivottivat meidät tervetulleiksi.

Seuraavien viikkojen aikana vierailimme frafralaisten luona heidän työpaikoillaan ja kodeissaan. Monet olivat halukkaita kuulemaan ilosanomaa. Sen jälkeen vuokrasimme luokkahuoneen paikallisesta koulusta kokoontumistilaksemme. Sähkön puute oli ongelma iltakokouksissa ja lukutunneilla, joten tämä ei tuntunut kestävältä ratkaisulta. Muutaman viikon opetuksen jälkeen 12 frafralaista otti Kristuksen vastaan pelastajanaan, ja he muodostivat seurakunnan perustan. Monet frafralaiset olivat luku- ja kirjoitustaidottomia, joten he olivat täysin riippuvaisia suullisesta opetuksestamme. Siksi lukutaito-opetus aloitettiinkin heti. Oli mahtavaa nähdä ensimmäisen oppilaamme reaktio, kun hän pystyi ensi kertaa lukemaan omalla äidinkielellään Raamattua, jonka Wycliffen raamatunkääntäjä oli kääntänyt. 

Jumalan ihmeitä saimme myös katsella, kun päätimme rakentaa kirkkorakennuksen frafra-seurakunnalle. Yhden täyden työviikon jälkeen oli perustukset laskettu ja pilarit pystytetty. Seurakuntalaiset olivat innokkaasti apuna. Silmät ihmetyksestä pyöreinä he seurasivat jokaisen sementtisäkin aukaisemista ja ymmärsivät, että hyvä Jumala mahdollisti tämän koko projektin. Uskoamme koeteltiin, sillä päätimme rakentaa suuremman kirkon kuin alun perin suunnittelimme. Emme halunneet tilan rajoittavan seurakunnan kasvua. Jumala antoi kaiken mitä tarvitsimme eri kannattajatahojen kautta. Jumala voi tehdä mahdottomalta tuntuvia asioita mahdollisiksi. Eletään tässä uskossa ja kerrotaan hänen teoistaan!

Marja Gray