Totuus kestää elämän tuulissa

Olemme jo kauan eläneet tietotulvan aikakautta. Viime vuosina erilaisten fake newsien myötä tiedon luotettavuus on kärsinyt ja faktat pitää tarkistaa eri lähteistä pyrkien arvioimaan kunkin sisällön tuottajan motiivit ja pyrkimykset. Esimerkiksi koronan myötä valheellisia uutisia sen parannuskeinoista ja rokotteista on levinnyt räjähdysmäisesti ympäri maailmaa.

Valhe ei ole paljoakaan totuutta nuorempi, jos ajattelemme asiaa Raamatun alkulehtien valossa. Maailman loppuun asti tulevat elämään rinnakkain oikea ja väärä, aito ja kopio, todellinen ja harha. Tuntuisi epätoivoiselta, jos meidän tulisi jotenkin vakuuttaa koko maailma yhdestä ainoasta totuudesta. Emme voi vakuuttaa kaikkia, mutta voimme pitää totuutta esillä. Ristiriitaisissa tilanteissa on lohdullista ajatella, ettei totuutta tarvitse puolustaa, sillä se puolustaa itse itseään.

Lähetystyöntekijöinä eläessämme erilaisten uskomusten keskellä meidän tehtävämme ei ole käännyttää ihmisiä kristityiksi, vaan pitää esillä evankeliumin totuutta, ilosanomaa elämästä Jumalan yhteydessä Kristuksen sovitustyön tähden. Jumalan työtovereina meidän on kuitenkin tehtävä parhaamme siinä, että voimme ymmärrettävällä tavalla välittää tämän viestin. Se ei ole aina helppoa, kun elämme toisenlaisen maailmankuvan keskellä. Viesti voidaan helposti ymmärtää väärin vastaanottajan lähtökohdista käsin. Väärinymmärryksiin voivat johtaa yhtä lailla sanoman samanlaisuus kuin erilaisuuskin vastaanottajan maailmaan nähden. Myös sanoman välittäjän olemus ja teot voivat vaikuttaa viestin ymmärtämiseen. Onneksi emme tee työtämme oman viisautemme varassa, vaan Jumalan johdatuksessa. Hän kantaa viime käden vastuun työstä ja sen tuloksista.

Kristinuskon sanoma ei määrää yksityiskohtaisesti, miten uskoa tulee elää todeksi ulkoisesti. Usko antaa elämällemme suunnan ja sisällön, joka saa muodon meidän elinympäristössämme. Lahjana vastaanotettu Jumalan tarjoama pelastus ja elävä yhteys Hänen kanssaan on kuin siemen, josta alkaa elämä ja kasvu. Ajallaan tämä uusi elämä valtaa enemmän tilaa ja tulee paremmin näkyviin leviten jopa omaan ympäristöönsä. Ikiaikainen ja koeteltu totuus kestää elämän erilaisissa tuulissa ja myrskyissä. Totuus jää jäljelle, kun kaikki muu on pyyhkiytynyt pois.

Pauli Lindelöf